AMG logo

העקרונות שחובה לכלול בהסכם מייסדים בהקמת חברת הזנק

יש לך רעיון נפלא למיזם, כדי לממשו החלטת להקים עסק יחד עם שותפים להקמה. מזל טוב! זהו צעד חשוב שראוי להתחילו בצורה נכונה. כדי להגן על האינטרסים של כולכם חשוב לחתום על הסכם מייסדים. מסמך זה אמור לכלול את כל הזכויות והחובות של המייסדים בהקשר למיזם, החל מחלוקת "השלל" (כמה אחוזים יקבל כל אחד מכם במיזם) ועד להגדרת תפקידים/נושאי משרה, כמה שעות ישקיעו היזמים ללא תשלום קודם לגיוס כספים, מה קורה אם מייסד שותף אינו עומד בהתחייבויות שלו או מחליט לעזוב את המיזם. 

מאמר זה, מסביר אילו עקרונות חייבים להיכלל בכל הסכם מייסדים.

בעלות: כיצד תתחלק הבעלות בין המייסדים? מי מקבל איזה אחוז מהחברה ברגע שתוקם.

הבשלה: מה קורה אם מייסד לא עומד או אינו יכול לעמוד בהתחייבות שלו ולא נותן תורם את הזמן שתחייב אליו? האם יש לכלול מנגנוני הבשלה הפוכה (reverse vesting)?

תפקידים: אילו תפקידים יהיו לכל מייסד בחברה?

השקעת זמן: כמה זמן חייב כל מייסד לתרום למיזם עד לגיוס כסף.

קניין רוחני: הקניין הרוחני הנו אבן יסוד בהקמת המיזם, יש להעביר את כל זכויות הקניין הרוחני לחברה המפעילה את המיזם.

בלתי הפיך: המחאת הקניין הרוחני הינה בלתי הפיכה, אלא אם, קודם להקמת חברה, מסכימים על כך הצדדים למיזם ולאחר הקמת החברה הופך הקניין הרוחני לרכוש החברה ו"הוצאתו" מן החברה עלולה לגרום לבעיות מיסוי.

אי תחרות: המייסדים חייבים להסכים לא לעסוק בתחומי העיסוק של המיזם או לפנות ללקוחות המיזם.

עזיבת המיזם: מה קורה אם מייסד רוצה לעזוב את החברה?

יישוב סכסוכים: כיצד ייפתרו מחלוקות בין מייסדים?

הסכם המייסדים הוא מסמך יסוד חשוב לכל סטארט-אפ, ההסכם מגדיר את הציפיות והמחויבויות של המייסדים זה מזה ומן המיזם עצמו. הכללת הסעיפים הללו תעזור להבהיר את הציפיות של כל המעורבים במיזם ולהגן על המייסדים והן על החברה שהם בונים יחדיו.

כתיבת הסכם מייסדים אולי נראית כמו משימה קשה, אבל להצלחת המיזם ולמניעת חיכוכים עתידיים כדאי להשקיע זמן בכתיבתו לעשות אותה נכון.