AMG logo

הסכם מתווך משקיעים (FINDER)

כיצד לעבוד עם Finder עבור הסטארט-אפ שלך: נקודות מפתח שכדאי לזכור

אם אתה מייסד סטארט-אפ, אז יש סיכוי טוב שתצטרך לעבוד עם מתווך משקיעים בשלב מסוים. מתווך משקיעים הוא אמור להיות בעל קשרים עם משקיעים ולסייע במשימה לא פשוטה – גיוס הון. העבודה עם מתווך משקיעים יכולה להביא למחלוקות אם לא מגדירים בצורה ברורה ופשוטה את מערכת היחסים, אם לא מגדירים אותה נכון, החברה שלך יכולה למצוא את עצמה משלמת עמלת גיוס ללא שהמתווך ביצע את המצופה ממנו. במאמר זה, נדון בכמה נקודות מפתח שכדאי לזכור בעת עבודה עם מתווך משקיעים.

הסכם ללא בלעדיות

אחד הדברים החשובים ביותר שיש לזכור כשעובדים עם מתווך משקיעים הוא לוודא שהסכם אינו בלעדי. משמעות הדבר היא שגיוס הון שתבצע באמצעות מתווכים אינך מוגבל לעבוד אך ורק עם מתווך משקיעים מסוים. ואם מאמציך למצוא משקיע (בין אם בעצמך ובין אם באמצעות מתווך משקיעים אחר) צלחו, אינך מחויב לשלם למתווך משקיעים שלא היה שותף בהשגת המשקיעים עמלה כלשהי. זה מאפשר לחברה שלך למקסם את הפוטנציאל העסקי, להשתמש במספר מתווכי משקיעים באופן שיגדיל את הסיכוי למצוא משקיע.

הרשימה

למרות שהסכמי מתווך משקיעים צריכים להיות לא בלעדיים, מתווך משקיעים צריך להיות בטוח שיקבל את התמורה הכספית כאשר יצליח במשימה וימצא עבורך משקיע. על ההסכם לכלול רשימה של משקיעים פוטנציאליים מוסכמים מהם ינסה המתווך לגייס השקעה עבורך, רשימה שניתן להוסיף לה שמות או להוריד ממנה שמות ובמקרה של הצלחה לא תהיה מחלוקת שהעמלה אכן מגיעה למתווך המשקיעים. 

תקופת התשלום לאחר סיום הסכם התיווך (tail period)

יש לשלם למתווך המשקיעים עבור השקעות מוצלחות ממשקיעים המופיעים ברשימה המוסכמת (ראה לעיל), אם השקעה כזו נסגרת במהלך תקופת ההסכם עם מתווך המשקיעים או בתוך תקופה מסוימת לאחר מכן. תקופה זו נקראת Tail Period. זכרו לשמור על תקופה זו קצרה ככל האפשר ואם אפשר, לא יותר מ-12 עד 18 חודשים לאחר תום תקופת ההסכם. תקופה זו נותנת ביטחון למתווך המשקיעים שאם מאמציו נושאים פרי גם לאחר סיום תקופת ההסכם, אך בתוך פרק זמן סביר, תשולם לו העמלה המגיעה לו. 

תקופת הסכם

הסכם מתווך משקיעים צריך להיות מוגבל לפרק זמן מוגדר (פעמים רבות 12 חודשים).

סיום בהתראה קצרה

נקודה נוספת שחשוב לזכור היא לאפשר סיום הסכם מתווך משקיעים, ללא סיבה ובתקופת הודעה מוקדמת קצרה (7 – 30 יום). המשמעות היא שאם אינכם מרוצים מתפקוד מתווך משקיעים, אתם יכולים פשוט לסיים מבלי לקיים דיון האם המוצא הפר את ההסכם וללא צורך במתן הודעה מוקדמת זמן רב מראש. במילים אחרות, אם מתווך משקיעים אינו עומד בציפיות שלכם, ניתן לסיים את ההסכם במהירות ובקלות.

אל תשאירו הסכמים "פתוחים"

אם מתווך משקיעים אינו פועל בצורה משביעת רצון או אינו פעיל בדרך אחרת, חובה לסיים ולא להשאיר הסכם "פתוח". ראשית, על ידי הודעה על סיום ההסכם מתחילה "תקופת הזנב" להימנות מוקדם יותר. בנוסף, אם ההסכם לא יבוטל, מתווך משקיעים יוכל להמשיך להציע שמות חדשים ל"רשימה", גם לאחר שכבר אינך מעוניין לעבוד עם אותו מתווך משקיעים.

נקודות עיקריות:

– הקפידו על הסכם ללא מתן בלעדיות.

– שמרו על תקופת זנב של כ – 12-18 חודשים.

–  אפשרו סיום ההסכם בהתראה קצרה.

– אל תשאירו הסכמים "פתוחים".